ฉันสามารถเลื่อนระดับได้อย่างไร?

ในระหว่างแต่ละอันดับ เรามีหมวดหมู่คะแนนพิเศษที่เรียกว่าระดับ โดยมีทั้งหมด 60 ระดับให้ไปถึงได้ ซึ่งแบ่งออกเป็นหกหมวดหมู่ของอันดับ คุณสามารถเลื่อนระดับได้โดยการวางเดิมพัน