กระเป๋าสตางค์รองรับเครือข่ายใดบ้าง?

เครือข่ายที่กระเป๋าสตางค์ของเรารองรับคือ:

  • Polygon
  • BNB Chain (BEP2) & (BEP20)
  • Ethereum
  • Bitcoin
  • Litecoin
  • Ripple
  • Dash
  • Dogecoin
เราสนับสนุนกระเป๋าสตางค์ที่เข้ากันได้กับ Web3 ผ่านการเชื่อมต่อ Walletconnect และการผสานรวม Metamask