ราคา Binance USD (BUSD)
ราคาแบบสดของ Binance USD (BUSD) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดูสถิติมูลค่า มูลค่าตลาด และจำนวนเหรียญ
Binance USD (BUSD)

Binance USD เป็น stablecoin ที่มีมูลค่าสำรองตามสินทรัพย์ในอัตราส่วน 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินนี้ถูกออกโดย Binance ร่วมกับ Paxos เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าจะคงที่ Paxos จะถือสำรองดอลลาร์สหรัฐเท่ากับจำนวนเงินที่หมุนเวียนของ BUSD วัตถุประสงค์ของ BUSD คือการผสมความคงที่ของสกุลเงินเฟียตเช่นดอลลาร์สหรัฐกับประโยชน์ของเทคโนโลยีบล็อกเชน