ราคา Dash
ราคาแบบสดของ Dash ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดูสถิติมูลค่า มูลค่าตลาด และจำนวนเหรียญ
Dash

เหรียญ USD เป็น Stablecoin ที่มีพื้นฐานบนเครือข่าย Ethereum ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยคอนสอร์เชียม Centre ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท Circle และ Coinbase ในปี 2018 USDC มีค่าเสมอกับเงินดอลลาร์สหรัฐในอัตรา 1:1 และมีจำนวนคงคลังไม่จำกัด วัตถุประสงค์ของ USDC คือการนำเงินดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่บล็อกเชน หน่วย USDC แต่ละหน่วยได้รับการสนับสนุนจากสำรองเงินสดดอลลาร์และพันธบัตรของสหรัฐ ในเดือนเมษายน 2022 ปริมาณเหรียญ USD ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดมีมากกว่า 51.34 ล้านเหรียญ