ราคา Matic
ราคาแบบสดของ Matic ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดูสถิติมูลค่า มูลค่าตลาด และจำนวนเหรียญ
Polygon (MATIC)

Polygon เป็นแพลตฟอร์ม Layer 2 ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 2017 เพื่อแก้ปัญหาการขยายตัวของเครือข่าย Ethereum โดย Polygon สามารถสร้างเหรียญใหม่ๆ โดยใช้การยืนยันที่มีความเสี่ยงต่ำ (proof-of-stake consensus) ซึ่งต้องการให้ผู้ใช้เก็บ token เพื่อสามารถขุดเหรียญได้ MATIC เป็นเหรียญ ERC-20 ที่เป็นเหรียญพื้นเมืองของ Polygon ในเดือนเมษายน 2022 ปริมาณการหมุนเวียนของ MATIC คือ 7.7 ล้าน และปริมาณสูงสุดที่คงที่ของเหรียญคือ 100 ล้านหน่วย