ราคา Sushi
ราคาแบบสดของ Sushi ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดูสถิติมูลค่า มูลค่าตลาด และจำนวนเหรียญ
SushiSwap (SUSHI)

SushiSwap เป็นตัวสร้างตลาดอัตโนมัติที่เปิดตัวเป็นตัวแยกของ Uniswap SUSHI เป็นโทเค็น Ethereum ภายในของ SushiSwap และถูกใช้เป็นการจ่ายเงินสำหรับผู้เข้าร่วมเครือข่ายที่ให้สภาพคล่อง เหรียญ Sushi มีจำนวนเหรียญสูงสุด 250 ล้านและปริมาณที่หมุนเวียนในปัจจุบันอยู่ที่ 51% ของจำนวนรวมนั้น